TKI-Roadshow Teamsissa


  07.05.2020 klo 10:00 - 15:00
Verkossa,  Teams,  Huone:

Sisältö

Teams-linkki ohjelman alapuolella, ei vaadi ilmoittautumista. Voit pyytää linkin myös Anne Jääsmaalta.

Tapahtuma sisältää tietoiskuja seuraavista TKI-toiminnan toteuttamiseen liittyvistä keskeisistä aihealueista, alla aikataulutettu ohjelma.

Ohjelma

10-10.30: TKI- ja hankeviestintä + julkaisuasiat / Heidi Miettinen + Pekka Malvela, Henni Laitala, Terhi Kaipainen

10.30-11: HanSa-projektinhallintaohjelma / Mari Heijari

11-11.15: SoleTM-työajanhallinta / Mari Heijari

5 min. tauko

11.20-11.40: Tutkimusetiikka / Johanna Hirvonen

11.40-12.00: Kv-hankevalmistelu / Vappu Kunnaala-Hyrkki

12-12.40 Lounastauko

12.40-13: Tietosuoja / Markus Häkkinen

13-13.30: Dynasty-asianhallintajärjestelmä ja arkistointi / Markus Häkkinen, Tuula Haapiainen, Mervi Valkonen

13.30-14: Sopimusasiat, keksinnöt ja patentit / Minna Pasila

14-14.30: Auditointiin liittyvät asiat / Marjaana Kivelä, Susanna Voutila

14.30-15: Apua TKI-hankintoihin / Satu Sirkiä

Tilaisuus tallennetaan TKI-toimijoiden myöhempää käyttöä varten.

Teams-linkki, ei vaadi etukäteen ilmoittautumista. Voit pyytää linkin myös Anne Jääsmaalta

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgwMWFkZGYtZmY0Yy00OTk2LWE5MmUtNjdhNzAyMjU3Nzkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236c8d6bc-e998-4190-a69f-c13424063463%22%2c%22Oid%22%3a%229f28dd17-3df0-4534-a042-578b43b36a5c%22%7d

Tervetuloa!


Kohderyhmät

Xamk

Vastuuhenkilö

Anne Jääsmaa

 

 

 

Ilmoittautuminen
Valitettavasti koulutuksen ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit kuitenkin halutessasi olla vielä yhteyksissä koulutuksen vastuuhenkilöön ja kysyä mahdollisuutta osallistua.