BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Xamk Koulutuskalenteri//iCal4j 1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN BEGIN:VEVENT UID:2240 DTSTAMP:20200930T000334Z LOCATION:Verkossa - Teams\, DESCRIPTION:Teams-linkki ohjelman alapuolella\, ei vaadi ilmoittautumista. Voit pyytää linkin myös Anne Jääsmaalta. Tapahtuma sisältää tietoiskuja seuraavista TKI-toiminnan toteuttamiseen liittyvistä keskeisistä aihealueista\, alla aikataulutettu ohjelma. Ohjelma 10-10.30: TKI- ja hankeviestintä + julkaisuasiat / Heidi Miettinen + Pekka Malvela\, Henni Laitala\, Terhi Kaipainen 10.30-11: HanSa-projektinhallintaohjelma / Mari Heijari 11-11.15: SoleTM-työajanhallinta / Mari Heijari 5 min. tauko 11.20-11.40: Tutkimusetiikka / Johanna Hirvonen 11.40-12.00: Kv-hankevalmistelu / Vappu Kunnaala-Hyrkki 12-12.40 Lounastauko 12.40-13: Tietosuoja / Markus Häkkinen 13-13.30: Dynasty-asianhallintajärjestelmä ja arkistointi / Markus Häkkinen\, Tuula Haapiainen\, Mervi Valkonen 13.30-14: Sopimusasiat\, keksinnöt ja patentit / Minna Pasila 14-14.30: Auditointiin liittyvät asiat / Marjaana Kivelä\, Susanna Voutila 14.30-15: Apua TKI-hankintoihin / Satu Sirkiä Tilaisuus tallennetaan TKI-toimijoiden myöhempää käyttöä varten. Teams-linkki\, ei vaadi etukäteen ilmoittautumista. Voit pyytää linkin myös Anne Jääsmaalta https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzgwMWFkZGYtZmY0Yy00OTk2LWE5MmUtNjdhNzAyMjU3Nzkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2236c8d6bc-e998-4190-a69f-c13424063463%22%2c%22Oid%22%3a%229f28dd17-3df0-4534-a042-578b43b36a5c%22%7d Tervetuloa! URL;VALUE=URI:http://kirpa.xamk.fi/course/2240 SUMMARY:TKI-Roadshow Teamsissa DTSTART:20200507T070000Z DTEND:20200507T120000Z END:VEVENT END:VCALENDAR